10 tips för dig som vill cykla säkert

10 tips för dig som vill cykla säkert

TECKEN VID SVÄNGGe alltid tecken när du ska svänga genom att sträcka ut armen i sin fulla längd. Du behöver inte hålla armen i nittio grader från kroppen men den ska synas väl. Precis som vid bilkörning ska du alltid vända på huvudet och försäkra dig om att det är...